Moselund Gulve anbefaler, at rumtemperaturen er minimum 20 grader inden arbejdet påbegyndes, samt at rumtemperaturen holdes på de 20 grader i 2 dage efter arbejdets udførelse, da kvaliteten ellers kan forringes og gulvene vil have svært ved at tørre.

 

I de rum, hvor der skal arbejdes skal alt inventar være flyttet. Det gælder komfur, køleskab, brændeovn, reoler, tæpper, gardiner, persienner og lignende. 

 

Støj- og lugtgener kan aldrig helt undgås. Jeg bestræber mig på, at støve mindst muligt. Maskinerne der benyttes opsamler det meste støv. Arbejdsområdet støvsuges mellem behandlingerne.

 

Moselund Gulve sørger for bortskaffelse af affald.